Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘politieke achterhoede’

‘Het topoverleg in Den Haag is een nuttig leermoment voor onze bewindslieden’

OPINIE – Arnout Brouwers – chef opinie van de Volkskrant.
Volkskrant 24/03/2014, 10:15

“Rutte verklaarde vorig jaar dat Nederland is gevraagd de top te organiseren omdat ‘ons land wereldwijd bekend staat als land van vrede, recht en veiligheid’. Het gebruik van de tegenwoordige tijd in deze zin is echter aanvechtbaar: Nederland heeft de afgelopen jaren internationaal vooral opzien gebaard met de opkomst van extreem-rechts, teruggeschroefde ambities op het gebied van defensie en ontwikkelingssamenwerking, en een toenemende euroscepsis. Ook met betrekking tot het formuleren van een westers antwoord op de Russische annexatie van de Krim behoort Nederland, met landen als Cyprus, tot de diplomatieke en intellectuele achterhoede.”

Wiske met tekst

Read Full Post »