Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘indirect ‘gekozen’ parlementariërs’

Stiene Deboer / 19 oktober 2014

Politiek commentator Hans Goslinga (Trouw 19/10/2014: Liberalen rekenen af met oude machten), is van mening dat Tweede Kamerleden rechtstreeks door ons gekozen zijn en worden.
Ik citeer: “Anders dan in de afgelopen eeuw is het initiatief tot afschaffing [van de Eerste Kamer; sdb]nu niet afkomstig uit linkse, maar uit rechtse hoek. Het komt bovendien niet uit de lucht vallen, maar past bij de ontwikkeling van de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer, die macht naar zich toetrekt. “

Hoezo: een rechtstreeks gekozen Tweede Kamer? De makke van ons huidige systeem is juist dat, wij kiezers en klootjesvolk, helemaal niet op kandidaten voor de Tweede Kamer stemmen.

Paul Fentrop (Volkskrant 23 sept. 2014) zei het kort geleden weer eens voor de camera’s:
“In de Tweede Kamer zitten mensen die door niemand zijn gekozen. Mensen kiezen een lijsttrekker, en op basis van de stemmen die hij of zij krijgt komen andere partijgenoten in de Tweede Kamer. Veredelde kleuterjuffrouwen, grotendeels. Ik heb niks tegen kleuterjuffrouwen, maar het heeft niks met democratie te maken. Zij waren zelf nooit gekozen. Wat wij democratie noemen is een allegaartje van dingen die op een vreemde manier zo zijn gegroeid. Maar echte democratie is iets anders.”

Rutte Asscher een duf duo

Wat Goslinga wel goed doorheeft, is dat de politieke rol van de koning is uitgehold en daarmee de functie van vicepresident van de Raad van State (onderkoning): “In deze machtsstrijd is de koning tot nu toe de meest zichtbare verliezer, door de uitschakeling van zijn rol bij de kabinetsformatie. Daarmee is ook het gewicht van de onderkoning, de vicepresident van de Raad van State, afgenomen. De VVD had voor de opvolging van Tjeenk Willink [PvdA; sdb] dan ook totaal geen interesse en liet de post quasi-grootmoedig aan de christen-democraat Donner.”

De PvdA speelt in deze machtstrijd de rol van sneue schlemiel die zich laat ringeloren, zonder enig weerwoord. De SP doet het al niet veel beter. Daaraan is het ‘succes’ van de neoliberale VVD grotendeels te danken: aan ontbrekende politieke kwaliteit op links!

In zijn verdere betoog heeft Goslinga wederom over ‘de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging’ en ‘direct gekozen politici’: “….  dat de regerende meerderheid in de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging zo ongehinderd mogelijk haar plannen moet kunnen doorvoeren. Als de boer die goed op zijn kippen past, vatte Kox de preek van Hermans dan ook zo samen: ‘beperking parlementaire overlast voor regering’. In liberale kring zeggen ze liever: herstel van het primaat van de direct gekozen politici. Daarmee in lijn is ook het voorstel van het VVD-Kamerlid Taverne een eind te maken aan de rechterlijke toetsing van wetten aan mensenrechtenverdragen. Dat is, volgens Taverne, geen taak voor benoemde rechters, maar voor democratisch gelegitimeerde politici.”

Rechtstreeks en direct gekozen? Of Goslinga weet niet waarover hij het heeft, of hij bedrijft – tamelijk domme – demagogie. En dan dat politiek vandalisme van die VVD’er Joost Taverne. Mama mia, tot welk niveau zijn we gezakt!?

De hemel beware ons voor deze neoliberale doortastende daadkracht waar Goslinga kwijlend over zwijmelt. De functie en rol van de Eerste Kamer behoeft juist versterking aangezien de kwaliteit van de Tweede Kamerleden hollend achteruit kachelt, hetgeen rechtstreeks te maken heeft met het feit dat zij niet rechtstreeks gekozen worden!

bommel was liberaal

 

 

 

Read Full Post »