Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Berlusconi’

De mythen van de Bijbel:  Joseph Ratzinger en de kerstlegenden

Etienne Vermeersch in De Standaard van maandag 24 december 2012

#  Verkorte weergave  #

De maagdelijke ontvangenis, de sterre die stille bleef staan, de drie wijzen met hun wierook, goud en mirre. In zijn laatste boek betoogt paus Benedictus XVI dat de kerstverhalen ‘werkelijke geschiedenis’ zijn. Dat is niet langer houdbaar, zegt ETIENNE VERMEERSCH.
( ………………)  ( …………………. )
Wonderverhalen uit andere culturen zijn voor ons fantasie, maar als het om onze bijbel gaat, verliezen ook verstandige mensen elk kritisch vermogen. Dit jaar – we leven intussen in de 21ste eeuw – publiceerde Joseph Ratzinger, niet als paus, maar toch als een exegeet, ‘Jezus van Nazareth / Proloog: De kinderjaren’, een boek over de Kindheitsgeschichten rond Jezus. Heel vlug poog je dan te weten wat hij over de ‘ster der wijzen’, de daarmee verbonden ‘kindermoord’ en de ‘vlucht naar Egypte’ te vertellen heeft. Dat had kort gekund (‘Het zijn legenden’), maar hij wijdt er ongeveer een vierde van het boek aan. Deze Mattheüstekst stelt problemen; dat weet hij. Toch beschouwt hij die niet als ‘meditatie in een verhalende omkleding’ (wat de beste, ook katholieke, exegeten nu denken). Neen, Mattheüs brengt ‘werkelijke geschiedenis’, schrijft Ratzinger, die theologisch geïnterpreteerd is (blz. 125-126). ( ……………. )
Zo komen we tot de vraag: is Ratzinger dom of onwetend?
( ……………… ) ( …………………..) ( …………………….)

*  Zie de Standaard voor de integrale tekst  *

Op 24 december 2012, zei Jerry Mager:

Ik vrees dat de heer Vermeersch de heer Ratzinger dommer voorstelt dan die is. Ratzinger schrijft voor gelovigen, misschien zelfs met een Rortiaanse ironie en vanuit een Derridaiaanse aporetiek; ik heb het boek niet gelezen. Maria is naar ik heb begrepen niet “altijd maagd” gebleven, maar met de onbevlekte ontvangenis zou worden bedoeld dat zij per goddelijk decreet was vrijgesteld van de erfzonde die ons, het gewone voetvolk, ‘default’ in de schoenen geschoven wordt – de mens moet vrees worden aangejaagd, want angst is een probaat middel om kudden in het gareel te houden. Die angst wordt nu gevoed door de Euro-zonde en de nieuwste mythe is die van de Eurozone. Als beloning en bangmakerij tegelijk (hier heb je die ‘postmoderne onbeslistheid’ ten voeten uit) wordt ons voorgehouden dat we vrede kennen dankzij de eurozone. Impliciet is de dreiging: als de eurozone niet wordt uitgebreid, dan komt de Apocalyps. Berlusconi is in dit kader for the time being de effectiefste antichrist.

Read Full Post »

Hendrik Vos in de Standaard van maandag 17 december 2012

De euro bestaat nog!(Maar de eurocrisis ook)

De euro zit al enkele maanden in rustiger vaarwater. Toch opletten met de euforie, zegt HENDRIK VOS, want de crisis houdt aan. Vooral de sociale ellende blijft groot. Het zal niet eenvoudig zijn om op een duurzame manier uit de narigheid te raken.

Het was een vrolijke week voor Europa. Europees president Herman Van Rompuy en Commissievoorzitter José Manuel Barroso haalden hun Nobelprijs op in Oslo, voor Griekenland werd vers geld vrijgemaakt en de ministers van Financiën vonden een akkoord over het bankentoezicht. De Europese leiders rondden de week af in opperbeste stemming. Voor het eerst sinds lang verliep een top over de euro niet in crisissfeer.

* Zie de Standaard voor full text *

Op 17 december 2012, zei Jerry Mager:

Een wapperend stuk van meneer Vos; hij fladdert alle kanten uit, behalve de goede. Curieus. Zeker wanneer je bijvoorbeeld Van Istendael net achter de kiezen hebt. Het enige wat de euro dobberende houdt, is het gewiekste op eigenbelang gebaseerde inzicht van de boys van Goldman Sachs en hun trawanten: dat ze de melkkoe – die wij met ons allen zijn – niet moeten slachten of laten verhongeren, want dan kunnen ze haar niet meer uitmelken. Dáárom houden Monti, Draghi en wie ze inmiddels erbij hebben gehuurd de brak vlottende. Met Berlusconi hebben ze vast een deal gesloten: jij speelt de boeman (pas op! als jullie niet naar Monti c.s. luisteren, dan komt Silvio terug ) en krijgt van ons strafvermindering of zelfs algehele absolutie. Intussen wordt er een armetierige cynische show opgevoerd waarvoor zelfs de Nobelprijs er met de haren bijgesleept wordt. Brrr … , wat een schlemielige slapstick, een doodsaaie draak, door overbetaalde, derderangs, schmierende, amechtige, amateurs opgevoerd.

Read Full Post »