Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Bart De Wever’

Dat Bart De Wever geen homo-T-shirt aan de Antwerpse loketten wil, was voorpaginanieuws in onze weekendkrant. Ten onrechte, meent Tom Naegels in De Standaard van woe. 06 februari 2013.

# Ingekort – zie DS voor volledige tekst
( ) ( ) Afgelopen zaterdag schreef ik dat Gazet van Antwerpen de uitspraken van André Gantman over de stadsdichter had opgeklopt, in de hoop dat de tegenstanders van de N-VA zouden reageren, wat dan weer voor ruzie en dus nieuws zou zorgen.
Uitgerekend diezelfde dag zette De Standaard op haar voorpagina: ‘Geen homo-T-shirt achter loket. Bart De Wever opent debat’ – waarmee de krant enkele zinnen uit een lang interview naar het middelpunt van het debat katapulteerde, met ruzie, en dus nieuws, tot gevolg. ( ) ( )
Ik vind het debat over de neutraliteit van de overheidsdiensten zelf belangrijk. Ik onderschrijf dus de redenering dat het om een relevante context gaat, die een uitspraak nieuwswaarde geeft.
Toch was en ben ik niet blij met de keuze om hier de weekendkrant mee te openen. ( ). Zelfs als ik geloof, en dat doe ik, dat het Bart De Wever ging om publieke uiting van homoseksualiteit als dusdanig (en dus niet om een gepolitiseerde versie ervan), ben ik er niet van overtuigd dat hij daarmee verder gaat dan de bestaande richtlijn. Die is heel breed, vermeldt zoals gezegd ook hiv-speldjes en clubkleuren, en eindigt in ‘enz…’. Het is waar dat het vorige college nooit over regenboog-T-shirts heeft gesproken, maar het werd ook nooit uitgesloten. ( ) ( )
De permanente verontwaardiging put ons uit. De natuur van het nieuws is om aandacht te besteden aan wat de aandacht trekt, dat weet ik. En nieuws creëert nieuws. Maar het zou zo’n deugd doen als er eens iemand heel hard op de rem ging staan.

REACTIES:
Op 06 februari 2013, zei Jerry Mager:
“Permanente verontwaardiging” vind ik mooi! Dus s.v.p. T-shirts met daarop: Permanently Pissed! Bekijk het ook eens zo: als je homo “bent” (je draagt dan zo’n baadje) dan ben je in theorie meteen een heleboel andere dingen NIET, zoals bijvoorbeeld: gecertificeerd muslim (whatever that may be) of geaccrediteerd katholiek vanwege de Heilige Stoel (idem dito). Dus dat is discriminerend op een voor sommigen/velen positieve manier. Zou BDW misschien dáár tegen zijn? Moeten er voor hem wellicht juist méér muzelmensen achter de loketten – als ze maar geen kromzwaarden ostentatief als briefopener gebruiken en niet (ingeval van mannen) hun voorhuid in een flacon op sterk-water-met-een-kleurtje-en-een geurtje, ingelijst en met een halogeen spotje erop, op de desk hebben staan. Wat een dolle pret om die onuitputtelijke veelheid aan mogelijkheden uit te proberen. We zijn nog lang niet klaar. Wat is Nederland toch saai! Iemand als BDW zorgt tenminste voor vertier, vermaak en jolijt.

Op 06 februari 2013, zei Peter W.:
Jerry, hier ga je toch iets teveel freewheelen. Ik heb het interview met BDW nog eens nagelezen en denk te weten wat de man precies bedoelt. De gemeenschap is voor hem de maat der dingen. Dat is een zeer fuzzy notie. Als rechtenstudenten konden we uren oeverloos ouwehoeren over het concept ‘goede zeden’. Het was de tijd dat de allereerste monokini’s werden gespot aan onze kust. Toen werden mooie stukjes gepleegd over de grenzen van de ‘openbare zedenschennis’. Als je die vandaag, anno 2013 terug leest, dan kom je niet bij van het lachen. Wat stelden we ons toen aan! Ik ben ervan overtuigd dat het met die T-shirts, pins en die hoofddoeken net zo zal vergaan. Alleen moet zoiets spontaan doordringen. Zonder druk van bovenaf en vooral zonder paternalisme vanwege (linkse) wereldverbeteraars. Het interview met BDW ging ook over ideologie in het algemeen. En die neutraliteitspolitiek was daar een voorbeeld van. Een treffend voorbeeld, zo blijkt achteraf.

Op 06 februari 2013, zei Jerry Mager:
@ Peter, je hebt wel een beetje gelijk met dat freewheelen, want de zon schijnt hier nu volop en ik zat even in gedachten op een Antwerps terrasje een bolleke te doen. Vandaar mijn joligheid. Natuurlijk gaat het bijna altijd over wat ons ten diepste beroert en raakt – oeps, ik denk plots aan monokini’s kussen-zonder-spot, want Freud ligt naast me en dus lees ik je reactie navenant dienovereenkomstig – en uit en in de krochten en kerkers van ons onbewuste welt en woelt. In ieder geval is BDW bijna altijd de moeite van een exegese waard. We zouden die persoon eens moeten mogen leasen, om Nederland wat op te porren en de ingedutte geesten uit de muffe flessen te laten!

Op 06 februari 2013, zei Linda V.:
Mr De Wever zegt in het interview:’Vandaag moeten de productieven tot oktober werken voor de niet-productieven. Wie brengt dat geld op? Mensen die toegevoegde waarde creëren. Wie consumeert dat geld? De niet-productieven, maar die zijn electoraal zo belangrijk geworden dat ze het staatsbestel continueren.’ Die uitspraak is eigenlijk nog straffer dan de 47% van Mitt Romney want dat betekent dat de uitkeringstrekkers in de meerderheid zijn en zo de staat gijzelen. Waar was de ‘kritische’ journalist mee bezig want dat van die maand oktober is een grove leugen en het was niet de eerste keer dat hij uit de duim werd gezogen? Maar ja wanneer De Wever het zegt zal het wel waar zijn zeker? Of mocht hij zijn eigen vragen en antwoorden verzinnen? Ook hier geen sprake van een tegensprekelijk debat dus? Een geval van interview met de automatische piloot en alleen belust op een straffe quote voor de zaterdagse krantenkop.

Op 06 februari 2013, zei Jerry Mager:
@ Linda, waarom gebruikt u in hemelsnaam: “gijzelen” ? Ik lees iets heel anders. Meneer De Wever is democraat in hart en nieren (vermoed ik althans en neem ik graag aan) dus als hij zegt dat niet-productieven (= zij die geen toegevoegde waarde creëren) het staatsbestel continueren dan spreekt BDW zichzelf in één zin tegen, is het niet? Want de continuïteit van het staatsbestel – waarin ook BDW volop meedraait – borgen, is me daar toch een Toegevoegde Waarde van de Eerste Orde en van Jewelste, zou ik menen. Die mensen hebben daar een productieve dagtaak-en-meer aan! Geen tijd voor een lunchpauze. Zeker met loslopende politiekers als BDW! Veel journalisten lijken helaas de vaardigheid niet meer te verstaan om uitspraken van politiekers – die meestal ‘framend’ bedoeld zijn – te reframen op een creatieve manier die politieke en democratische toegevoegde waarde genereert. Bovendien: Bart De Wever is geen mister Romney en België niet de USA. Waar we heel blij mee kunnen zijn, vind ik.

Read Full Post »

Er is opnieuw kritiek op Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block  na een uitspraak in Het Nieuws op VTM.
Auteur: bvb, gn. in De Standaard van dinsdag 10 juli 2012, 09u14 / Bron: VMMA, De Morgen

In Het Nieuws op VTM liet De Block zich gisteravond ontvallen dat de veiligheidsrisico’s voor de uitgewezen Afghaan Parwais Sangari in Kaboel niet overdreven moeten worden. ‘Ik zeg u: hier is het ook niet altijd een veilige situatie. U moet hier ‘s avonds maar eens buitenkomen.’
Volgens De Block is er geen probleem met de uitwijzing van Parwais omdat het Commissariaat-Generaal heeft geoordeeld dat het in Kaboel veilig genoeg is.
Maar de advocate van Parwais denkt daar anders over. ‘Een Afghaanse volksvertegenwoordiger heeft in een brief bevestigd dat Parwais ook nu nog persoonlijk voor zijn leven moet vrezen. Hij is precies naar hier gevlucht omdat onbekenden na de moord op zijn vader geprobeerd hebben hem te ontvoeren en daarna het ouderlijk huis in brand gestoken hebben. Wellicht om te voorkomen dat Parwais de dood van zijn vader zou wreken, zoals naar Afghaanse traditie van een oudste zoon wordt verwacht.’

In De Morgen zegt de advocate ronduit geschokt te zijn door de uitspraken. “Ze vertelt manifeste leugens. Ik weet niet of de staatssecretaris het nieuws deze week heeft gevolgd, maar vrouwen die gestenigd worden, NAVO-soldaten die vermoord worden en burgers die sterven door bermbommen, dat zie ik hier in Brussel toch niet zo vaak gebeuren. Ik zit toch veel liever hier dan in Kaboel.” 

Commentaren – zie De Standaard voor meer

Op 10 juli 2012, zei Jerry Mager in reactie op Freddy:

@ Freddy, u zegt iets (“Die regels zijn er gekomen om onze maatschappij leefbaar te houden”) dat voor mij in de geest lijkt op de uitspraak van Mw. De Block: “U moet hier ‘s avonds maar eens buitenkomen.” Ik denk daar dan meteen achteraan: en dat komt door al die vreemdelingen (want ik heb op dit terrein een vunzige geest gekregen). Mw. De Block zal dat natuurlijk nooit denken en u vast ook niet. Zij heeft een zeer ondankbare post, dat is zondermeer waar. Waar ik vooral op doel als het om die regels gaat waar u het over heeft, is dat het handhaven en ten uitvoer leggen van die regels extra diplomatiek-politieke kundigheid, zeer veel empathie en ampele communicatieve vaardigheden vereisen, maar bovenal: evenwichtige volwassenheid en wijsheid, omdat anders precies die regels (de handhaving en de uitvoer ervan, enzovoort) ervoor zullen zorgen dat onze maatschappij ònleefbaar wordt. Degelijk beleid is oneindig veel meer dan regels maken en/of die naar de letter uitvoeren.

Op 10 juli 2012 omstreeks 12:34, zei Dominique V., Bellegem, in reactie op Jerry Mager:
U die in A’dam woon/werkt/verblijft, kan toch niet ontkennen dat ook in die stad regels én wetten gehandhaafd (moeten) worden. A’dam is mét ‘zijn’ allochtonen ver van zo onveilig als de door wanbeleid en wanbestuur geteisterde Stad Brussel. Ik heb het dan nog niet over Brusselse deelgemeenten: hierover spreekt Groen bij monde van Vd Taelen boekdelen… . Hou op met te proberen langs pseudo-filosofische weg de Vlamingen een geweten aan te praten. Een terdege uitgekiende wetgeving behoeft geen ‘extra-diplomatieke’ kundigheden e.a. emotionele prietpraat. In de migratie en asielpolitiek is al 20 jaar tijd en energie verloren gegaan aan doelstellingen die heel zware gevolgen hadden én nog hebben voor onze SZ. SZ die door het harde labeur van ALLE actieven er moet voor zorgen dat onze kinderen, klein-kinderen, ouderen, zieken e.a. zich in de toekomst nog kunnen ‘verzekerd zien’ van alle gewaarborgde sociale voorzieningen. Denk aan de Mercuriales uitgesproken door P.G. Liégois (2011 A’pen).

Op 10 juli 2012, zei Jerry Mager, in reactie op Dominique V.:
@ Dominique V., de burgemeester van Amsterdam doet het naar mijn idee goed, terwijl onze minister van Immigratie het bar slecht doet. Uitgekiende wetgeving kan geen correcte uitvoering garanderen. U springt direct naar SZ en onze kinderen en onze ouderen en dan zijn we met zevenmijlslaarzen waar we (helemaal niet) wezen moeten – althans dat vind ik, want dan komen de emoties (‘ emotionele prietpraat’) pas echt en rauw boven. Laat de Nederlandse politiek dan gewoon de grenzen sluiten. Basta! Dan weet iedereen waar zij of hij aan toe is. Het politiek opportunistisch gezever en populistisch gemarchandeer op de vierkante milimeter dat doet ons als samenleving geen goed, we worden er zelf allerminst wijzer van wanneer we anderen schamper bejegenen en cynisch behandelen.

Op 10 juli 2012 omstreeks 14:10, zei Dominique V., Bellegem in reactie op JM:
Ik had er nog willen aan toevoegen dat het ‘betere’ sociale klimaat in A’dam hoegenaamd niets te maken heeft met het feit dat de burgervader een sociaal-democraat is; Brussel-Stad én de meeste Brusselse rode baronieën lijden onder het rode ‘gezag’ waarbij van een correcte toepassing van wetten en spelregels weinig sprake is maar vaak berust op ‘opportuni-teiten’ (cfr Molenbeel, A’lecht, St.-Joost…). Wat ik mis in uw ‘betoog om het beter te doen’, is een aanvaardbare oplossing voor de zovele Vlamingen. Vaak getuigen daadkracht én radicaliteit van intelligentie én van een juiste inschatting bij de aanpak van een enorm sociale ‘kanker’. En mijn link nr onze SZ is hierbij beslist niet ‘ver gezocht’ maar (m.i.?)inherent aan de problematiek van migratie en asielbeleid. Onze Noorderburen staan in hun aanpak van deze (Europese) problematiek weer eens mijlen verder dan België (of wat er nog van overblijft….).

Op 11 juli 2012 omstreeks 15u09, zei Jerry Mager, in reactie op Dominique V.:

@ Dominique, of Nederland volgens u tot die effectieve Noorderburen hoort (of denkt u nóg Noordelijker, aan Scandinavië?) weet ik niet. Ik vind van niet. De Nederlandse politiekers hebben het immigratie- en vluchtelingenbeleid slecht gevoerd, zonder vooruitzien. Ze leken en lijken op generaals – war lords, is beter – die hun legers de strijd in sturen zonder te plannen hoe het met de lazaretten zit, met de ravitaillering en met de routes voor eventuele terugtocht. Wat dat laatste betreft, vind ik de eurozone een schoolvoorbeeld van vliegen in een krakkemikkig vliegtuig zonder parachute, de zee opgaan in een wrakke schuit zonder reddingstuig. Zij menen dat de lui ná hen de rommel maar moeten opruimen; na ons de zondvloed, wij scoren nú en dat is het enige dat telt. Tant pis, maar zo zie ik de meeste politiekers bezig. Ik weet werkelijk niet of het feit dat de burgemeester van Amsterdam lid is van de PvdA wel of niets toevoegt aan zijn m.i. alleszins passabele bestuurstijl.

De vorige burgemeester is lid van dezelfde partij, maar die vond ik stukken minder. Zijn optreden daarna als fractievoorzitter in de Kamer toonde ’s mans ongeschiktheid voor een dergelijke functie extra en overduidelijk aan. Helaas ten koste van veel maatschappelijk verlies. Voor mij zegt het lid zijn van een politieke club al lang weinig bij het waarderen van een politicus-bestuurder: de persoon telt steeds zwaarder. Wat betreft uw link SZ, de ‘sociale kanker’ en het migratie- en asielbeleid: alles hangt met elkaar samen, tegenwoordig meer dan ooit, dus ook hetgeen u te berde brengt. Hoe je de causale verbanden inkleurt en waardeert, hangt af van je ideologie en ook nog eens van je perspectief. Ik zie Nederland anders dan u, maar ik kijk geboeid naar België, waarbij ik die tegenstelling Vlaanderen – Wallonië op bijna elk terrein zie prevaleren. Naar mijn overtuiging maakt die tegenstelling u extra bevattelijk en kwetsbaar voor politiekers die toch populistisch in de weer zijn: je hoeft een thema maar als Waals of Vlaams (= rood of liberaal-christelijk?) te framen en de polarisatie is daar. De vlam slaat in de pan, de emotie neemt de overhand en de redelijkheid raakt rap zoek.

Voor het overige wordt er bij jullie precies zo “geschaakt” (brrrrrr …) als bij ons. Vide NV-A’ er Jan Peumans die een ballonnetje oplaat over Vlaamse vertegenwoordiging in Wallonië  dat hij positief framet als meer communicatie. Premier Rudy Demotte reageert zoals te verwachten is: gereserveerd, afhoudend. Dan noemt CD&Ver Eric van Rompuy de NV-A voorman Bart De Wever “een bedreiging voor onze welvaart” waarop straks ongetwijfeld uit een andere hoek een tegenzet komt. Veel zoden zet het m.i. allemaal niet aan de dijk. Gelukkig lees ik ook dat de Vlaming bourgondischer is geworden! Kijk, dat vind ik nou opbeurend nieuws. Dit, zonder uw mening over de slechte deal die de Vlamingen volgens u krijgen te bagatelliseren. Hooguit een ietsje te relativeren?

Op 10 juli 2012, zei Jerry Mager, in recatie op Jeaninne:

@ Jeannine, ook ik erger me wezenloos aan “gasten” die van onze gastvrijheid misbruik maken door allerlei ongein uit te halen, en zeg bij zulke mensen: subiet eruit! Dan komt er in onze gevangenissen tenminste plek vrij voor autochtone booswichten die nu vaak (in Nederland althans) worden heengezonden wegens plaatsgebrek. Die maken het op het straat niet veiliger. Maar, …. zullen er dan geen uitwijkelingen worden veroordeeld óm hen te kunnen uitzetten? Magistraten zijn ook maar mensen, nietwaar (laat ik het politiek correct houden). Erger nog: waarom komen de booswichten (ik denk aan rijke oorlogsmisdadigers) überhaupt binnen? Begin aan de grens met de handhaving en niet achteraf, wanneer het kalf is verdronken. Tenzij je werk omwille van het werk zoekt en politiek-ambtelijke Wichtigmacherei bedrijft. Nota bene: we kennen in Nederland tegenwoordig een Ministerie van Veiligheid! Nu voel ik me pas echt onveilig verzeker ik u. Voor de rest is wat mij aangaat iedereen gelijk voor de wet.

Op 10 juli 2012 omstreeks 14:26, zei Dominique V., Bellegem, in reactie op Jerry Mager:
Met daadwerkelijk ‘meer blauw op straat’, ‘doeltreffend’ ingrijpen bij melding van zware criminaliteit en niet steeds ‘achter de feiten aanhollen’ – uit veiligheidsoverwegingen of vrees om bij wapen(ge)(mis?)bruik achteraf gesanctioneerd te worden – schept bij mij absoluut geen gevoel van enig ‘sturmstaffel’ uit, om aan te sluiten bij uw woordgebruik… . En gelooft u écht dat de Europese Staten het Schengen-Akkoord zullen herbekijken, zoals Sarkozy het terecht voorstelde? Neen, geef Vlaanderen maar een Veiligheids-ministerie zolang het maar niet enkel ‘wichtigmachend’ is maar helpt om ons Gewest daadwerkelijk te bevrijden van dat nefaste én reële onveiligheidsgevoel.

Read Full Post »