Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘filosofie’ Category

 

 

‘ Is de multinational Shell nou sadistisch of seksistisch, of misschien beide? ‘

– ‘ In ieder geval doet de naam Shell bij mij niet automatisch positieve associaties opborrelen. Terwijl toch twee van mijn zussen bij die toko hebben gewerkt. Misschien juist daarom, maar hoezo?’

‘ Econoom Irene van Staveren wrijft Shell aan een glazen bliksemafleider te hebben neergezet in de persoon van mevrouw Marjan van Loon. Mevrouw van Loon fungeert voor Shell, dat is althans mijn lezing van deze column, als excuustruus: “ mevrouw Van Loon, president-directeur van Shell-Nederland, vangt de klappen voor hem [= Shell topman Ben van Beurden] op. Ze is de eerste vrouw die het glazen plafond in het bedrijf geslecht heeft. Dat was hard nodig en daar heb ik waardering voor. Maar daarmee blijkt ze de glazen bliksemafleider geworden te zijn voor de ­kwalijke keuzes die haar bovenbaas maakt.” ‘

– ‘ Dat klinkt mij niet onbekend in de oren. Mijn zussen zijn na hun job bij Shell nog een tijd als stewardess werkzaam geweest. Dat vonden zij een veel leukere baan dan hun werk bij Shell, want het de wereld over reizen was volgens hen leuker als stewardess dan als Shell employee. Wat hen echter bleef hinderen, was onder andere de belastingvrije brandstof waarop de vliegtuigen vliegen, kerosine wordt namelijk niet belast. Ze voelden het alsof Shell hun leven op ongewenste wijze bleef domineren en beiden zijn mede daarom uiteindelijk definitief geland. Niet dat de verspilling van fossiele brandstoffen daardoor ook maar met een liter verminderde, natuurlijk niet.’

‘ Kwamen Loes en Sandra hoog in de Shell-hiërarchie?’

– ‘ Ja hoor. Ze hebben nooit de ambitie gehad om als mevrouw Van Loon een directeurspost te bemensen, maar uit wat ze vertelden had ik de indruk dat ze bij Shell de kansen kregen die ze zelf ook wilden. Daar hingen wel prijskaartjes aan, want voor niets gaat bij Shell zelfs de zon niet op. Echter, zulke akkievietjes als waarbij Shell in Nigeria betrokken was – en er waren er veel meer – gingen hen zwaar tegenstaan. Loes heeft geloof ik nog een mediatraining van Shell gehad, of zelfs twee of drie, maar dat vond ze toen wel welletjes. Ze betrapte zichzelf steeds vaker op de woordspelige combinatie nuts-shell (nuts = geestelijk gestoord), in a nutshell, en toen ze dat ook ging schrijven, vond ze het echt genoeg.
De figuur van bliksemafleider werd en wordt bij Shell, en vele andere bedrijven, trouwens standaard gebruikt. Wat ik aan deze column leuk vind, is dat de columnist de aandacht op de – tamelijk doorzichtige – pr & marketingtrucs van Shell vestigt.’

‘ Het is meestal niet meer dan even een andere betekenis benadrukken of een woordvolgorde omdraaien, waardoor de goedwillende toehoorder op het verkeerde been wordt gezet. Herman Finkers geeft een goed voorbeeld hoe het werkt. Als Finkers voorleest: “Slechts twee garnalen voor 3,95!” denk je meteen: da’s voordelig. Dat komt doordat hij begint met “slechts.” In feite probeert hij je een dure garnaal aan te smeren. Bij “twee garnalen voor slechts 3,95” tikt iedereen tegen haar voorhoofd. Ik ben zeker malle Pietje, en jij het broertje van gekke Henkie.
Deze praktijken zijn intussen zo gangbaar, dat je als naïef wordt weggezet wanneer je er iets kritisch over zegt. Hier schrijft mw. van Staveren over de klant kluiven voorhouden: “Van Beurden, als topman van Shell-internationaal, houdt de aandeelhouders mooie kluiven voor en bewijst lippendienst aan klimaatbeleid.” Terwijl Shell een vrouw als boegbeeld (aambeeld is beter) naar voren schuift met de rechterhand, en leuterkoek verkoopt over de nobele rol die Shell speelt ten gunste van het klimaat, rolt de multinational met de linkerhand je portemonnee en plundert meteen je girorekening. Natuurlijk doet meneer Van Beurden dat. Een vrouw wordt nu eenmaal anders geïnterviewd dan een man.‘

– ‘ Zeker een sympathieke en charmante vrouw als Marjan van Loon.
Trouwens Finkers, is een mooi voorbeeld van de waarheid liegen. Hij vertelt immers geen onwaarheid, want je krijgt slechts twee visjes voor je 3,95 en toch …… the truth as an illusion. Je zou het bijna als hogere filosofie betitelen. Finkers noemt het goocheltaal.
Natuurlijk, het is helemaal niet vreemd dat mevrouw Van Loon, president-directeur van Shell-Nederland, de klappen voor Van Beurden. Dat ligt in het verlengde van hetgeen meneer Van Beurden met de kluiven doet, en zal een belangrijk onderdeel van haar functie-omschrijving uitmaken. Net zo min als het verwonderlijk is dat een meneer Rutte president-directeur van Nederland is. Nederland is een dependence van multinational Unilever-Shell en meneer Rutte is van personeelszaken Shell-Unilever naar personeelszaken Binnenhof-kaasstolp gemorfd. Kijk naar de pipo’s, bimbo’s en jojo’s die Rutte in zijn rariteitenkabinetten om zich heen verzamelt. Wie zou daar nou bij willen horen?’

’ Ja, inderdaad, een Kajsa Ollongren van D66 haalt net zo goed de kastanjes voor hem uit het vuur. En mevrouw Van Engelshoven doet hetzelfde op onderwijs en mevrouw Cora van Nieuwenhuizen met de Schiphollobby. Allemaal doodgewoon business as usual. Dat is nou eenmaal het Shell-model, zo is Rutte afgericht en opgeleid, de rest van het rariteitenkabinet – a glass menagerie van jewelste – voegt zich mak en schijnbaar moeiteloos naar die Shell-“cultuur.” Dus niks om je over te verwonderen. Toch?’

– ‘ Ja hoor, dus geen sprake van seksisme of sadisme, zo doet een multinational als Shell gewoon zaken. De waarheid verpakt als illusie (de voorraad fossiele brandstof is eindig, maar onze reclamemakers vertellen het gewoon anders) schijnt makkelijker te slijten dan een illusie vermomd als waarheid. Meneer Van Beurden heeft het volgens de columniste helemaal begrepen: “Topman Ben van Beurden wil de uitstoot per eenheid geproduceerde energie in dertig jaar tijd halveren. Maar dan wel bij een toename van de productie van olie en gas.” Zo lust ik er nog wel een paar.
Hier schiet je als milieubewuste burger natuurlijk niks mee op, want Van Beurden presenteert je gewoon een sigaar uit eigen doos. Het enige effect dat hiermee bereik wordt, is universeel wantrouwen jegens iedere boodschap die bedrijven als Shell munten, in elkaar draaien. Info-torial is er nog een milde benaming voor.’

‘ Dus moet je op een partij als Groen Links stemmen, dat is logisch. Die gebruiken nooit info-torials, maar zeggen altijd de waarheid.’

– ‘ Ja, zeker, dat vind een goede grap om mee te besluiten.’

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Laat Shell nou Nederlands wezen…. De VOC is dus nog springlevend and very kicking!

Othniel Art Oomittuk jr. schrijft in Trouw, zaterdag 29 augustus 2015

“De Inupiaq uit Alaska wonen al duizenden jaren in het Noordpoolgebied. Hun voedsel jagen zij van wat het land en vooral de zee hun biedt. Maar nu de Amerikaanse overheid onlangs de definitieve vergunning heeft verleend aan het Nederlandse Shell om naar olie te boren, wacht deze eeuwenoude cultuur een onzekere toekomst.
Volgens overheidsinstanties is het risico op een olielek 75 procent. Olievervuiling betekent het einde van de jacht op zeezoogdieren door de Inupiaq-eskimo’s. Zonder die jacht kan de lokale bevolking niet zelfstandig overleven. Zou u een risico van 75 procent nemen als dit betekent dat u uw thuisland zou moeten verlaten?
Na zeven jaar juridische strijd heeft Point Hope zich dit voorjaar teruggetrokken uit een rechtszaak tegen de komst van Shell. Het merendeel van de bewoners vreest dat het zinloos is en dat tegenwerken hen straks met helemaal niets achterlaat. De Inupiaq-gemeenschap woonde hier al voor de christelijke jaartelling en is een van de laatste eeuwenoude culturen die in de Verenigde Staten bewaard zijn gebleven. Wij hebben recht op onze leefomgeving. De wereld is in rap tempo aan het overschakelen op schone energie. Laat de laatste oliewinning niet het laatste hoofdstuk zijn in de geschiedenis van de Inupiaq-eskimo’s.”

Schot Shell_ijsbeer VK 20150831_1

Commentaar, NRC, 31 augustus 2015: Nederland heeft een serieus probleem met racisme

“Daar wordt (weer) aan de deur geklopt – vrijdag arriveerde uit Genève het periodieke en deze keer zeer kritische VN-rapport over discriminatie, racisme en haattaal alhier.
Het VN-comité gaat de bekende misstanden in ons land langs: uitsluiting op de arbeidsmarkt, antisemitisme op de voetbaltribune, vijandige politieke taal tegen moslims en Joden, xenofobie en migrantenhaat op internet, etnisch eenzijdig politieoptreden, omslachtige juridische procedures tegen discriminatie.

En, o ja, ook Zwarte Piet komt voorbij. Daarover zegt de commissie terecht dat „diepgewortelde culturele tradities” geen rechtvaardiging zijn voor discriminatie en negatieve stereotypering. Maatgevend is dat „velen van Afrikaanse herkomst” Zwarte Piet als een beledigende verwijzing naar slavernij ervaren.
Den Haag zou daarom naar een „andere verbeelding” van Zwarte Piet moeten streven en aldus een redelijk evenwicht moeten vinden tussen traditie en perceptie. Dat is een wijs advies, dat her en der in het land al werd uitgevoerd. Door intochtcomités, winkelbedrijven en direct bij de intocht betrokken media. Maar is het ook een taak van de overheid?”

Bommel_discriminatie

Vervolg NRC: “Premier Rutte ziet er, nog steeds, niets in. Hij erkent dat „veel mensen in dit land zich gediscrimineerd voelen” maar denkt dat het „symbooltje van dit kereltje” daar los van staat. Dat ziet men in Genève een stuk scherper. Zwarte Piet is allang een steen des aanstoots – en een focus voor het racismedebat. Daarvan wegkijken getuigt niet van politieke feeling. ‘Staatsingrijpen’ tegen Zwarte Piet is inderdaad ongewenst. Maar doen alsof Piet als probleem niet bestaat evenmin.
Daarvoor is het te laat. Vicepremier Asscher ziet dat beter in. Hij schrijft op Facebook dat dit ook gaat „over de erkenning van de dagelijkse vooroordelen, de kleine racistische voorvallen. Het gevoel en de ervaring dat er te vaak met twee maten wordt gemeten”. Want dat gevoel maakt Zwarte Piet dus ook los – dat wordt niet meer genomen. Jammer dat Rutte dat niet ziet.”

tom poes VN

$ december in de bush

 

 

 

 

 

 

Kenya_toverdokter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????????????????????

?????????????????????????

 

 

 

 

Read Full Post »

‘Merkwaardig zou zijn als decentralisatie niet leidt tot lokale verschillen’
Door: Raoul du Pré – Volkskrant 30/09/2014, 13:44

Martin van Rijn geneest

PvdA-Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn mengt zich onder de demonstranten tijdens een protest op het Binnenhof tegen het besluit de zorgtaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari over te hevelen naar gemeenten.

Commentaar – De gedachte achter de decentralisatie van de zorg is dat gemeenten het beter kunnen, dichter bij huis, meer op maat gesneden, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant. ‘Sterker: als het stelsel werkt, zijn er straks verschillen op wijk- en buurtniveau.’

Raoul du Pré is chef politiek van de Volkskrant

Patiënten met hersenletsel merken dat in het midden van het land aanzienlijke verschillen ontstaan in de budgetten die gemeenten nog voor hen overhebben.

Goofy is confuus

Dat is in zekere zin voorspelbaar nieuws. Het werd al twee jaar aangekondigd. Net zo voorspelbaar, maar daarom niet minder begrijpelijk, zijn de bezorgde reacties. ‘Dat wordt verhuizen om betere zorg te krijgen’, verwoordt 50Plus-voorman Henk Krol de ongerustheid die ongetwijfeld bij een deel van zijn achterban leeft.

Daarbij is het wel goed te onthouden waarom de hele operatie ook alweer is opgezet: de landelijke, centraal geregelde zorg gaat ten onder aan z’n gebrek aan maatwerk. Dat vindt niet alleen het kabinet. ‘Doorgeschoten bureaucratie en geldverspilling, hospitalisering, medicalisering en marginalisering’, betoogden vorig jaar ook 21 wethouders van grote gemeenten, kijkend naar de situatie in hun eigen stad. ‘Beknotte professionals, ineffenciënte samenwerking en gemiste preventiekansen.’

De gedachte achter de decentralisatie is dat gemeenten het beter kunnen, dichter bij huis, meer op maat gesneden. In dat licht zou het pas echt merwaardig zijn als er nu géén lokale verschillen ontstaan. Sterker: als het stelsel werkt, zijn er straks verschillen op wijk- en buurtniveau.
Het zal niet overal vanzelf goed gaan. In het komend half jaar moeten gemeentebesturen aantonen dat zij in staat zijn de juiste zorg op maat te leveren, moeten gemeenteraden bewijzen dat zij bij machte zijn om op tijd bij te sturen en zullen zorgbehoevenden soms moeten vechten voor hun rechten. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwde vorig jaar al: uiteindelijk zullen er rechters aan te pas moeten komen om te bepalen of de rechtsongelijkheid niet te ver doorschiet.

 

Haddock recht door zee

Read Full Post »

Dijsselbloem noemt PVV-stelling over ouderen ‘pertinente onzin’

Volkskrant 25/09/2014, 11:48 − bron: ANP

Dijsselbloem spits

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer flink uit zijn slof geschoten in de richting van de PVV. Dijsselbloem noemde de stelling van de PVV dat onze ouderen in verpleeghuizen op straat komen te staan door de toestroom van asielzoekers ‘een grove schande’.

Read Full Post »

gepost door Stiene Deboer
op 11.12.2013

 De mensenrechtenbeweging moet haar minachting voor democratie en burgers laten varen, betoogt Bastiaan Rijpkema (rechtsfilosoof en als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden) in de Volkskrant van 11 december 2013.

Wat hebben marteling, een satellietschotel op je balkon en nachtvluchten gemeen? Of vakantiedagen, de toegang tot musea en voldoende groen in de wijk? Ze vallen allemaal onder ‘mensenrechten’. De eerste categorie wordt al juridisch afgedwongen – vooral door het Straatsburgse mensenrechtenhof. De tweede categorie wil de mensenrechtenbeweging daar graag aan toevoegen – ze staan al als mensenrecht op papier, maar moeten nog afdwingbaar worden gemaakt. Beide categorieën maken deel uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Die Universele Verklaring stond 65 jaar geleden aan de basis van de mensenrechtenbeweging. Die beweging is totaal ontspoord. Ver weg van de klassieke kernrechten is men gekomen tot zaken die met mensenrechten geen enkel raakvlak meer hebben. Van het zeer wezenlijke martelverbod, via satellietschotels en nachtvluchten naar toekomstige rechten op het genieten van kunst en natuur.   ….
De intellectuele verdwazing die deze ontsporing begeleidt is op veel terreinen waar te nemen. Brighton-hoogleraar Dembour pleit in de Globaliseringslezing voor het afschaffen van de Universele Verklaring (Ten eerste, 9 december). Maar niet omdat de mensenrechten zijn ontspoord. Het kan haar juist niet ver genoeg gaan. Het liefst ziet Dembour dat rechters via mensenrechten de sociaal-democratie afdwingen.   ……

soorten van liberalisme klein + tekstWie denkt dat haar voorstel slechts academisch gemijmer betreft, doet er goed aan eens te kijken naar de praktijk van het mensenrechtenhof, dat toeziet op de naleving van het EVRM. De interpretatieve creativiteit van dit Hof is verbazend. De nachtvluchten op het Britse Heathrow maken volgens het Hof inbreuk op de mensenrechten van omwonenden. Als huiseigenaar mag je een huurder niet verbieden een satellietschotel aan de gevel te hangen: wederom worden mensenrechten geschonden. Ook besloot het Hof dat het Verenigd Koninkrijk gevangenen niet hun stemrecht mag ontnemen. En onlangs bepaalde het Hof dat een levenslange gevangenisstraf in strijd is met de mensenrechten. ……
Al deze voorbeelden passen bij de breed gedragen afkeer van democratie in de mensenrechten­beweging – onder academici, rechters en activisten. Zij koesteren het idee dat de juiste antwoorden op al deze kwesties eigenlijk al klaar liggen. Ze hoeven alleen nog afgedwongen te worden. En of dat nu via de rechter gaat of via de wetgever, dat is de ideologen om het even.
……..
Wil de mensenrechtenbeweging overleven dan is een drastische koerswijziging nodig. Voor alles dient zij haar minachting voor democratie te laten varen. Over veel zaken verschillen burgers op redelijke gronden van mening. Accepteer dit. Probeer niet langer in randzaken het democratische proces te ondermijnen – laat die aan de politiek. De rechter is niet het juiste forum om sociaaldemocratische hervormingen door te drukken.   ……

 reactie van Jerry Mager in de Volkskrant 11/12/2013

Bastiaan Rijpkema zou er goed aan doen het onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid nog eens te bestuderen – bijvoorbeeld vertrekkend vanuit Isaiah Berlins schema. Indien hij meteen de verschillende soorten ‘ liberalisme’ – hij mag zich tot 3 beperken, bijv. die welke door Dworkin zijn verwoord – analyseert, dan is hij al een stuk verder. Nu haalt hij alles door elkaar in een wonderlijk ratjetoe, waartoe menig jurist in toenemende mate geneigd lijkt – dat ligt aan ons onderwijs

Vandaar waarschijnlijk dat er steeds meer nadenkende en mijmerende personen geneigd zijn de rechter en niet politici – i.e. Rijpkema’s wetgever – over mensenrechten te laten oordelen. Als vingeroefening: nachtvluchten houden je uit de slaap en slaapdeprivatie is net als waterboarden een martelmethode. Iemand die geen schotelantenne mag ophangen, wordt in haar vrijheid tot vrije informatiegaring belemmerd . De democratische verzorgingsstaat wordt inderdaad afgebroken, door politici, die daarmee meteen en in een moeite door menig mensenrecht aan hun laars lappen.
Rechters worden [nog] niet gekozen, politici en jury’s wel, daarbij spelen marketing en reclame een grote rol. Niemand zal graag toegeven dat zij in niet staat is tot een goedgeïnformeerde keuze en zo hebben populisten – dat zijn vlgs. Dworkin minimal liberals – vrij spel. Daarom breek ik een lans voor Dworkins variant: egalitarian liberalism en die noemt Dworkin, hou je vast: social democracy .
LIBERALISM, Sarah Palin - 80 prct

Isaiah Berlin: Twee opvattingen van vrijheidhttp://www.liberales.be/boeken/berlinvrijheid

Ronald Dworkin: What Liberalism Isn’t  / http://www.nybooks.com/articles/archives/1983/jan/20/what-liberalism-isnt/

Ronald Dworkin: Why Liberals Should Believe in Equality / http://www.nybooks.com/articles/archives/1983/feb/03/why-liberals-should-believe-in-equality/

Marie-Bénédicte Dembour         http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2013/november/41eglobaliseringslezing.html

Read Full Post »